گرفتن چرخش جهت چرخ آسیاب توپی با انتخاب دویدن و مکث قیمت

چرخش جهت چرخ آسیاب توپی با انتخاب دویدن و مکث مقدمه

چرخش جهت چرخ آسیاب توپی با انتخاب دویدن و مکث